Euro Bazen Gold – Hỗ trợ tăng tiết Estrogen cho phụ nữ, hỗ trợ giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh như: mất ngủ, khó ngủ, người hay cáu gắt, giảm nám da, sạm da.

Euro Bazen Gold – Hỗ trợ tăng tiết Estrogen cho phụ nữ, hỗ trợ giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh như: mất ngủ, khó ngủ, người hay cáu gắt, giảm nám da, sạm da.

Euro Bazen Gold :|| Hỗ trợ tăng tiết Estrogen cho phụ nữ, hỗ trợ giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh như: mất ngủ, khó ngủ, người hay cáu gắt, giảm nám da, sạm da.